Certifikáty a osvědčení - Progas VM

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Certifikáty a osvědčení

O nás

Společnost PROGAS VM s.r.o. je technickým partnerem společnosti GasNet s.r.o. v zastoupení GasNet Služby, s.r.o., je držitelem certifikace certifikační organizace ČSSP a členem Českomoravského sdružení pro zemní plyn.

Společnost má zavedený integrovaný systém řízení (IMS = integrated management system) a je držitelem:
      • Certifikátu systému managementu kvality ČSN EN ISO 9001:2016
      • Certifikátu systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN OHSAS 18001:2008 pouze do roku 2018, společnost i nadále udržuje požadavky na systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Společnost je držitelem oprávnění ITI pro práce na vyhrazených plynových zařízeních a na činnosti spojené s těmito pracemi je certifikována certifikační organizací ČSSP v rozsahu G-S2, P3.

Progas VM s.r.o.
Husova 400/27
757 01 Valašské Meziříčí


Tel.: +420 571 629 444
Email: progasvm@progasvm.cz

Progas VM s.r.o.
Husova 400/27
757 01 Valašské Meziříčí


Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky